หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
 
 

 
 
 
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี มีไฟฟ้าใช้ 24 หมู่บ้าน ยังไม่มีหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่ 1 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 10 บ้านโละโคะ
 
สภาพการจราจรภายในเขตตำบลทำได้อย่าง สะดวก เนื่องจากมีเส้นทางตัดผ่านได้หลายทาง และมีปริมาณรถยนต์สัญจรไปมาไม่หนาแน่น ทำให้การจราจรเป็นไปอย่างคล่องตัว
 
 
   
 

ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1

โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน และตู้โทรศัพท์สาธารณะ 21 ตู้

หอกระจายข่าว จำนวน 25 แห่ง
 
มีประปาหมู่บ้านจำนวน 13 หมู่บ้าน แยกเป็นแต่ละประเภทเป็นจำนวน 5 ประเภท ดังนี้

ระบบประปาผิวดินขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง

ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง จำนวน 5 แห่ง

ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง

ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก จำนวน 1 แห่ง

ระบบประปาบาดาล จำนวน 2 แห่ง
 
   
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่ ของตำบลโกสัมพี เป็นภูเขาและป่าไม้ มีเนื้อที่ ประมาณ 144,303 ไร่ คิดเป็น 65.90 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนและอุทยาน จึงมีหน่วยงาน ที่ดูแลรักษาป่า อนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า ได้แก่

เขตป่าแม่ละกา อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ,7,11,12,18 พื้นที่ประมาณ 51,720 ไร่

เขตป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก พื้นที่บริเวณฝั่งตะวันตก ของถนนพหลโยธิน

เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาสนามเพียง อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2,8,13,14,15,16,17,20 พื้นที่ประมาณ 20,310 ไร่

เขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
 
 
 
 
 
 สายตรงนายก
โทร : 061-2655009
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10