หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
 
 

 
 
 

แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และท่าเทียบเรือ

แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สิ่งสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณูปการ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสถานีขนส่งและระบบจราจร

แนวทางการพัฒนาการวางผังเมือง

แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน
 

การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน
 
 

แนวทางการพัฒนาการศึกษาก่อนปฐมวัย

พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ ๑๒ ปี

พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ

พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน
 

งานการคุ้มครองดูแลและรักษาป่า

การควบคุมมลพิษ

การจัดระบบน้ำเสีย

บำบัดและจัดการขยะ

การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 

การพัฒนาเกษตรธรรมเทค
 
 
 
 
 
 
 รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-029-737
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10