หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 


 
นางสาวภัครวีฐ์ กล้วยหอมทอง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.


 
นางสาวภัครวีฐ์ กล้วยหอมทอง
รองปลัด อบต.
 
 


 
พ.จ.อ.สังคม แจ่มหม้อ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายศิลป์ชัย ดวงนภา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางสาวจรรยาภรณ์ พงษ์เม่น
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางระพีพร ไพโรจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางสาวออลญา คำบู้
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นางสาวณัฐนรี โอวาท
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ


-ว่าง-
นิติกร