หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายเมธี พีรยะพงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 
นางสาวภัครวีฐ์ กล้วยหอมทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ