หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายเมธี พีรยพงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 097-9200556


 
นางสาวภัครวีฐ์ กล้วยหอมทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 090-8933150
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายรังสรรค์ ขาวจุ้ย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-9518517


พ.จ.อ.สังคม แจ่มหม้อ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต
โทร : 084-1805111


นายนิรุตต์ สายใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-0431172


จ.อ.นิรัญ สายแก้วราช
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักปลัด
โทร : 084-1317454