หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 

วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 31 แห่ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี มีที่พักสายตรวจ 3 แห่ง

บ้านท่าคูณ

บ้านมะเดื่อชุมพร

บ้านหนองแดนและพื้นที่ใกล้ส่วนราชการอำเภอโกสัมพีนคร
 
 
สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง

หมู่ที่ 1 สถานีอนามัยบ้านท่าคูณ

หมู่ที่ 2 สถานีอนามัยบ้านหนองแดน

หมู่ที่ 3 สถานีอนามัยบ้านคลองเมือง

หมู่ที่ 5 สถานีอนามัยบ้านโกสัมพี

หมู่ที่ 9 สถานีอนามัยบ้านท่าพุทรา

หมู่ที่ 12 สถานีอนามัยบ้านโนนสมบูรณ์
 

ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 3 รุ่น

ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 1 รุ่น

คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน/ตำบล จำนวน 170 คน

อส. จำนวน 1 รุ่น

กลุ่มแม่บ้านและเยาวชน จำนวน 150 คน

อาสาพัฒนาชุมชน/ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 32 รุ่น / คน

อปพร. จำนวน 263 คน
 
         

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 11 แห่ง และ 1 สาขา

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง