หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
 
 

การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
การรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารระ [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาสมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ เรื่องมาตรการผลการประเมินการปิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานสถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานสถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ กำหนเมาตรการการมาปฏิบัติราชการการขาดราชการและการมาสายของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 4 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง [ 4 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)     2   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 สายตรงนายก
โทร : 061-2655009
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10