หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศเรื่องการใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 149  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 26 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 106  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 [ 10 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 112  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เรื่องการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 3 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 90  
 
ประกาศ เรื่องการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 9 ต.ค. 2556 ]  อ่าน : 127  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ [ 11 พ.ค. 2554 ]  อ่าน : 145  
 
  (1)