หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
คู่มือ แนวปฏิบัติจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 17 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
คู่มืองานธุรการ [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช. [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)     2