หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
รายงานผลการตรวจสอบการคลังการเงินและการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วสตำบลโกสัมพี [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานผลการตรวจสอบการใช้และการรักษารถยนต์ส่วนกลาง [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานสรุปโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ [ 28 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 127  
 
แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 4 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 123  
 
  (1)