หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
   
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 89  
 
สรุปงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 26 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศ เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 26 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 65  
 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 3 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 52  
 
สรุปงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2559 [ 20 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 62  
 
สรุปงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2558 [ 24 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 81  
 
สรุปงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2557 [ 24 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 71  
 
สรุปงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2556 [ 24 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 69  
 
สรุปงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2555 [ 24 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)