หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
   
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 26 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 102  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) [ 9 ต.ค. 2556 ]  อ่าน : 117  
 
แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี (ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕) [ 24 มิ.ย. 2554 ]  อ่าน : 135  
 
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖) [ 11 พ.ค. 2554 ]  อ่าน : 134  
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) [ 11 พ.ค. 2554 ]  อ่าน : 98  
 
  (1)