หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล โกสัมพี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
 
 

 
 
 
 
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
 
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
1.ฝ่ายอำนวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานนิติการ
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสวัสดิการสังคม
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานกิจการสภา
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานรักษาความสงบ
- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานควบคุม และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา
- งานกิจการโรงเรียน
- งานการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย
- งานการศึกษาในระบบ
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานกิจการเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
- งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
- งานแผนงานและโครงการ
   
 
1.ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานสถิติการคลัง
- งานบำเหน็จบำนาญ
- งานระเบียบการคลัง
- งานจัดหาพัสดุ
2.ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน
- งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- งานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์
- งานพัฒนารายได้
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานการโยธา
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานสถาปัตยกรรม
- งานเครื่องจักรกล
- งานสำรวจและออกแบบ
- งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- งานทางหลวงชนบท
- งานระบบการจราจร
2.ฝ่ายควบคุมอาคาร
- งานการโยธา
- งานผังเมือง
- งานสาธารณูปโภค
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานช่างสุขาภิบาล
- งานจัดการสภาพแวดล้อม ด้านวัสดุที่ใช้แล้ว
- งานจัดการคุณภาพน้ำ
- งานจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 สายตรงนายก
โทร : 061-2655009
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10