หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านพราน      23 ส.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.แสนตอ   พิธีเปิดฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง   23 ส.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ลานกระบือ   วันที่ 22 สิงหาคม 2562 งานกฎหมายและคดี องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ โดยได้รับเกียรติจากท่าน พ.ต.ท.กลิ่น ทิพโอสถ ที่ปรึกษากฎหมาย และน   23 ส.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ลานกระบือ   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒   23 ส.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ลานกระบือ   เช้าวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ ได้จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ทั้ง ๔ โรงเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ วัดหนองข่อย   23 ส.ค. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ลานกระบือ   พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒   23 ส.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ลานกระบือ   เช้าวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รับชั่น ในเด็กและเยาวชนตำบลลานกระบือ (โตไปไม่โกง)   23 ส.ค. 2562 4
กิจการสภา ทต.ไทรงาม   ประกาศฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1   23 ส.ค. 2562 9
กิจการสภา ทต.ไทรงาม   ประกาศฯ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2    23 ส.ค. 2562 10
กิจการสภา ทต.ไทรงาม   ประกาศฯ นัดประชุมและเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2   23 ส.ค. 2562 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2207