หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
 
 

 
 

 
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โดยมีนายสัมฤทธิ์ เทียมจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพและยกระดับความสามารถทางภาษาของเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา และพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองประชาคมอาเซียนและพลเมืองโลกที่ดีมีคุณภาพต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2562 เวลา 09.58 น. โดย คุณ ณัฐนรี โอวาท

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย