หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดน หมู่ที่ 2  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 13.51 น. โดย คุณ วิจิตรา อึ้งเจริญ

ผู้เข้าชม 22 ท่าน