หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพีร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านองทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 

ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพีร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ผ่านแอปพิเคชั่น Line การสแกน QR code หรือคลิกเข้าไปที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/tfqnwh

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 15.37 น. โดย คุณ ณัฐนรี โอวาท

ผู้เข้าชม 44 ท่าน