หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
โครงการอบรมและส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี จัดทำโครงการอบรมและส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน วันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เพื่อเป็๋นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน เพื่อให้หมู่บ้านกำหนดจุดรวบรวมขยะของหมู่บ้านเพื่อลดปัญหาขยะตกค้างและเพื่อให้การบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนรณรงค์\"แยกก่อนทิ้ง\" และนายอภิวิชญ์ ธิรินทอง นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นชำนาญการ ร่วมบรรยายหัวข้อการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตามหลัก 3 ช.

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2562 เวลา 09.54 น. โดย คุณ ณัฐนรี โอวาท

ผู้เข้าชม 108 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย