หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โกสัมพี พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานของ อบต.โกสัมพี  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โกสัมพี พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานของ อบต.โกสัมพี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 โดยมีพระครูอมรวชิรกุล เจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนคร บรรยายเรื่องประกันชีวิตที่เป็นสุข (การรักษาศีล5) และนายอิสระพงษ์ มิ่งเมืองมูล ท้องถิ่นอำเภอโกสัมพีนคร บรรยายเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2562 เวลา 11.41 น. โดย คุณ ณัฐนรี โอวาท

ผู้เข้าชม 128 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย