หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
   
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานกาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 เมษายน 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2561 [ 28 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 64  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 [ 28 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 [ 28 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 30 ตุลาคม 2560 [ 26 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 [ 26 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 64  
 
รายงานการประชุมสภาสมัย สามัญสมัยที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 26 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 2560 [ 26 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 [ 26 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 9 ส.ค.2559 [ 4 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ส.ค.2559 [ 4 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ส.ค.2559 [ 4 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 13 พ.ค.2559 [ 4 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 12 ก.พ.2559 [ 4 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 51  
 
  (1)     2      3