หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 


 
นายวิชาญ พรมจันทร์
กำนันตำบลโกสัมพี
 
 


นายบุญยัง โพธิฤกษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ บ้านท่าคูณ


นายสำราญ เจริญสุข
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ บ้านหนองแดน


นายณัฐวุฒิ บัวพรม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ บ้านคลองเมือง


นายขุนแผน เหมือยฝน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ บ้านมะเดื่อชุมพร


นายจิรวัฒน์ รับทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ บ้านโกสัมพี


นายบัณฑิต ศักดิ์ทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ บ้านไร่ลำปาง


นายนิ่ม กันภัย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ บ้านเขาชัยโพธิ์


นายกิตติพจ พุ่มเรือง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙ บ้านท่าพุทรา


นายณัชพล รักชาติ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านโละโคะ