หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนพูนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งธารทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 21 บ้านหนองบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ท่ 7 บ้านหนองวัวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมดาดคอนกรีตเรยงหินยาแนว หมู่ที่ 18 บ้านคลองเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บท 7006 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]

  (1)     2