หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
 
       
  ที่อยู่ : สำนักงาน อบต.โกสัมพี เลขที่ 68 หมู่ที่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.โกสัมพี
อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000
  โทรศัพท์ : 055-029737
  โทรสาร : 055-029738
  Website : www.kosampee.go.th
  Email : little.aorjung@gmail.com
 
 
 


 
 
 
สำนักปลัด 055-029737 ต่อ 11
 
กองคลัง 055-029737 ต่อ 12
 
กองช่าง 055-029737 ต่อ 13
 
หัวหน้าสำนักปลัด 055-029737 ต่อ 14
 
หัวหน้ากองคลัง 055-029737 ต่อ 15
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 055-029737 ต่อ 16
 
ฝ่ายการศึกษา 055-029737 ต่อ 17
 
ปลัด อบต. 055-029737 ต่อ 18
 
รองปลัด อบต. 055-029737 ต่อ 19
 
นายก อบต. 055-029737 ต่อ 20
 
รองนายก อบต. 055-029737 ต่อ 21
 
 
 
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)