หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล โกสัมพี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
 
 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เลขที่ 68 หมู่ที่ 4 บ้านมะเดื่อชุมพร ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ ห่างทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร มีทั้งหมด 25 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 221,652 ไร่ หรือ 350 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
  ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลเพชรชมพู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร  
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลลานดอกไม้ออก
ตำบลท่าไม้
อำเภอเมือง
อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร
  ทิศตะวันตก ติดต่อ อำเภอคลองลาน อำเภอพบพระ จังหวัดกำแพงเพชร  
 
 
 
สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ภูเขา ที่เนินและพื้นที่ดอน ซึ่งมีลักษณะพื้นที่เป็นลอนลูกคลื่นลาดเท จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก โดยมีแม่น้ำปิงไหลผ่านพื้นที่ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านตะวันออกมีสภาพ เป็นพื้นที่เนินและที่ดอน ลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นลาดเอียงจากทิศตะวันออก ลาดเทไปทางทิศตะวันตก ซึ่งบรรจบกับริมแม่น้ำปิง สำหรับด้านตะวันตกจะมีสภาพพื้นที่ราบเรียบ มีน้ำขังในฤดูฝน สภาพพื้นที่ ส่วนใหญ่มีลำคลองธรรมชาติไหลผ่าน

 
     
อาชีพคิดเป็นร้อยละ

เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 80

เลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 10

ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 7

อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 3
 
  อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ได้แก่
 
ทำนาข้าว ได้แก่ ข้าวนาปรัง และข้าวนาปี
 
ทำไร่ ได้แก่ ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง ไร่ฝ้าย ไร่กล้วยไข่ ไร่ถั่วเขียว และ ไร่ถั่วเหลือง
 
ทำสวน ได้แก่ สวนมะม่วง ลำไย ส้มโอ มะขามหวาน มะนาว ส้มเขียวหวาน
  และมีบางส่วนประกอบอาชีพ การเลี้ยงสัตว์ เพื่อเสริมรายได้ และบริโภคในครัวเรือนมีการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้
 
ไก่เนื้อ (รับจ้างบริษัทเลี้ยง)
 
ไก่พื้นเมือง
 
เป็ดเทศ
 
สุกรขุน และสุกรพันธุ์
 
โคพันธุ์ผสมและโคเนื้อ
 
กระบือ
 
     
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 18,492 คน แยกเป็น

ชาย  9,351 คน คิดเป็นร้อยละ 50.57

หญิง 9,141 คน คิดเป็นร้อยละ 49.43
จำนวนครัวเรือทั้งสิ้น 6,886 ครัวเรือน
ประชากรมีความหนาแน่นเฉลี่ย 53.89 คน/ตร.กม.
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  0   ทะเบียนกลาง 397 402 799 3  
1   บ้านท่าคูณ 557 569 1,126 447
  2   บ้านหนองแดน 576 602 1,178 490  
3   บ้านคลองเมือง 624 638 1,162 550
  4   บ้านมะเดื่อชุมพร 558 552 1,110 481  
5   บ้านโกสัมพี 423 425 848 397
  6   บ้านไร่ลำปาง 362 358 720 319  
7   บ้านหนองวัวดำ 265 279 544 191
  8   บ้านเขาชัยโพธิ์ 301 278 579 191  
9   บ้านท่าพุทรา 328 354 682 345
  10   บ้านโละโคะ 182 171 422 185  
11   บ้านหนองเตาอิฐ 325 298 623 182
  12   บ้านโนนสมบูรณ์ 775 736 1,511 446  
13   บ้านบุ่งตะคล้อ 183 181 364 126
  14   บ้านหนองบัวสามัคคี 265 261 526 229  
15   บ้านไร่พิจิตร 265 258 523 179
  16   บ้านทุ่งธารทอง 289 278 567 181  
17   บ้านดงซ่อม 140 127 267 87
  18   บ้านคลองเจริญ 286 254 540 199  
19   บ้านวังใหม่ 377 362 739 339
  20   บ้านคลองแตงโม 189 177 366 115  
21   บ้านหนองบง 455 480 935 357
  22   บ้านมอรังงาม 277 229 506 202  
23   บ้านคลองเป้า 168 143 311 98
  24   บ้านใหม่ชัยมงคล 354 327 681 188  
25   บ้านเนินมะกอกน้อย 197 213 410 129
  26   บ้านป่าหมาก 233 189 422 82  
    รวมทั้งสิ้น 9,351 9,141 18,492 6,886
**ข้อมูลประชากร ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 จากสำนักบริหารการทะเบียน อำเภอโกสัมพีนคร**
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สายตรงนายก
โทร : 061-2655009
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10