หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 


 
นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์
นายก อบต.โกสัมพี
 


 
นายสัมฤทธิ์ เทียมจันทร์
รองนายก อบต.โกสัมพี


 
นายโสภณ คชินทร
เลขานุการนายก