หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
   
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 74  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 [ 28 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 81  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 [ 26 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 73  
 
แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 4 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 68  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 3 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 79  
 
  (1)