...น้อมร่วมถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ....พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช .....ข้าพระพุทธเจ้า...องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
 
 
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพีจัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อศึกษางานด้านกลุ่มอาชีพ และ สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เพื่อศึกษางานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2556 เวลา 09.53 น. โดย คุณ ณัฐนรี โอวาท

ผู้เข้าชม 720 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย